16. října 2019

Autumn (12x12 page)


Po víc než dvou měsících jsem si jednou v září sedla zase k papírům.

Tento červencový PA page kit, založený na kolekci "Indigo & Ivy" od Pink Paislee (který mně osobně nepřišel vůbec letní) jsem si pořídila vyloženě do zásoby. A v tom září jako když ho najdu. K prvním chladnějším dnům babího léta se mi hodil skvěle.

Krásná podkladová čtvrtka a pak už jen pár proužků, se kterými se mi chtělo si pohrát... A podzim je tu...

9. září 2019

Pocket page 24 - Budapest - day1 - right page

The right page to the left one. Again the Budapest trip, day 1.

Same card pack called "This moment" of course, neutral tons and black and white patterns. Lots of pictures were taken at night, so lots of contrast. Vellum hearts and stars as main decoration on the page. Love it.

* * *
Pravá stránka k levé, která tu byla naposled. Budapešť, den první.

Stejný balík kartiček s názvem "Tahle chvíle" , pochopitelně, neutrální tóny a černobílé vzory. Hodně fotek je foceno v noci, takže kontrasty všude. Vellumová srdíčka a hvězdy k dozdobení. Spokojenost.

   

 

2. září 2019

Pocket page 23 - Budapest - day1 - left page

You´ve already saw quite a lot from the Budapest trip, but here´s the first page.

Surprisingly, I didn´t make the first page first as I wasn´t sure how to start. But then I saw the card pack called "This moment" in neutral colors and the decision was made. I loved the earthy tones combined with bold black and white patterns - plus it went well with the more colorful photos.

* * *
Z Budapešti už tu bylo několik stránek, ale ještě ne ta první.

Překvapivě jsem první den nezpracovávala jako první - nějak pro mě bylo těžké začít. Ale pak jsem uviděla balík kartiček s názvem "Tahle chvíle" celý v neutrálních barvách a bylo jasno. Přírodní tóny v kombinaci s výraznými černobílými vzory se totiž skvěle hodily i k barevnějším fotkám.

   

 

26. srpna 2019

Pocket page 33 - Budapest - day6 - right page

The other half of blue Budapest trip pages...

Same 
pack of cards from PA, just this right half was all in yellow using blue decoration details. Love how these two look together side by side.


* * *

Druhá polovina dvoustrany z Budapešti, kterou jsem tu ukazovala posledně...

K modré levé stránce jsem vyrobila pravou v opačných barvách. Ze sady výletových kartiček od PA jsem vybrala všechny žluté a použila modré detaily na dozdobení. Moc se mi líbí výsledná dvoustrana - modrá a žlutá stránka vedle sebe.

   

 
* * *
   

19. srpna 2019

Pocket page 32 - Budapest - day6 - left page

I´m back with more Budapest trip pages - this one shows our last day there.

It was my last page from this trip and I was already out of  ideas what to do with the page. So I took this pack of cards from PA and used all blue ones. Then I´ve added decorations in yellow, some phrases, title, date and that´s all.

* * *
Jsem tu zpět s Budapeští - tentokrát se stránkou z našeho posledního dne.

Stránky dělám obvykle chronologicky, takže jsem poslední den zpracovávala až nakonec. A přece jen už mi začaly docházet nápady. Tak jsem prostě vzala výletové kartičky od PA a vybrala všechny modré. K nim jsem přidala žluté ozdoby, nějaké ty nápisy a datum. No a to je vlastně všechno.

   

 

6. srpna 2019

Traveler´s notebook from Krakov trip // Cestovní deníček z Krakova

The original intention was to create the TN right on place, in Krakow during the evenings. But the reality was different, at the end of each day I was happy at least to choose and print out the photos on my HP Sprocket. All the material has to wait till the return. Afterwards it took me two days to make entire TN from the scratch. And I enjoyed the creative process very much, it was like recall all the memories from the trip. I love the result, love to show it to others or to review it by myself. It´s a great way to keep the memories in one place...
* * *
Původní záměr byl tvořit po večerech a z výletu do Krakova přijet rovnou s hotovým destovním deníčkem. No, tak to nevyšlo. Na konci každého dne jsem byla ráda, že jsem schopná aspoň vybrat a vytisknout na mé HP Sprocket tiskárničce fotky. Veškerý materiál se jen projel tam a zpátky, do tvoření jsem se dala teprve po návratu. Trvalo mi to dva dny a celé to soustředěné tvoření jsem si moc užila, jak jsem si znovu připomínala všechny zážitky. Výsledkem je úžasný deníček, kterým se sama ráda probírám nebo se chlubím ostatním. skvělá věc na uchování vzpomínek pěkně pohromadě na jednom místě...

   
***