29. dubna 2017

My Traveler´s notebook - page 2 // Můj Traveler´s notebook - stránka 2

The fact I don´t speak about it any more doesn´t mean I don´t use it...

I still love my traveler´s notebook, love to fill the pages, but still searching ways how to use it, what to put inside, etc. This double page spread shows my first experiments and they are way more colorful than I originally wanted. The left page shows my puzzle pencil cup I bought - it was love at first sight, I just could not resist, really. And I´m using it, it´s sitting on my crafting table. The right page shows the tulips I bought during a grey day of January to remind me the spring which was about to come soon. So, bright colors, springy feel. No journaling needed. :)
* * *
Sice o něm moc nemluvím, ale to neznamená, že ho už nepoužívám...

Svůj traveler´s notebook pořád miluju, ráda plním jeho stránky, jen pořád hledám tu nejlepší cestu, jak ho používat, co zaznamenávat, atd. Tato dvoustrana ukazuje mé první experimenty, které vyšly tak nějak mnohem barevněji, než jsem původně chtěla. Na levé straně je můj nový puzzlový kelímek na tužky, který jsem si někdy v polovině ledna koupila - byla to láska na první pohled, nedokázala jsem mu odolat. A pořád ho používám, mám ho na svém pracovním stole a pořád mi dělá radost. Pravá stránka je věnována kytici tulipánů, které jsem si koupila v jeden šedivý lednový den, aby mi připomínaly jaro, které se pomalu blíží. Takže stránka plná jasných jarních barev. Žádné texty. :)

26. dubna 2017

Pocket letter 47 - Tags

Couple of months ago I thought I did my last pocket letter. Well, I did not - as here´s another one. Maybe the last one, maybe not. From time to time it´s quite refreshing to do this type of happy mail again...

I was intrigued by the unknown challenge - the theme of the pocket letter wasn´t known and everybody had a different one. E.g. butterflies / Disney / Egypt / cupcakes etc. I got TAGS. I quite love it (surely works better for me than Disney :)), I just had to think it through as I had plenty of very different ideas. First I wanted to use all sort of tags I could find to illustrade the various meanings - travelling tag, gift tag, price tag. But I wasn´t sure how to encapsulate them all to look nice together. So, finally, I´ve created the tags myself from subtile floral papers (in very unusuall pastel colors) and kept all the different types of tags for the back side of the pockets. The decoration is based on the soft colors - I used the layered butterflies, flower cutouts, wood veneers and doilies (!), plus some enamels and rhinestones in the same colors. I´m quite sure this is the most soft/girlie pocket letter I´ve ever created. :)
* * *
Před pár měsíci jsem si myslela, že jsem právě dokončila svůj poslední pocket letter. No, mýlila jsem se, právě tu mám další. Možná to je další "poslední", ale možná taky ne. Zjistila jsem totiž, že takhle čas od času je velmi příjemné vyrobit si tento druh happy mailu...

Zlákala mě výměna, u které nebylo předem dáno téma - bylo potřeba se nejdříve přihlásit a teprve pak mi bylo přiděleno téma. Témata byla různorodá - motýli - Disney - Egypt - cupcakes atd. Já dostala téma "TAGS" neboli cedulky/visačky, se kterým jsem byla spokojená (rozhodně by bylo mnohem horší nafasovat třeba téma Disney, to bych se asi zapotila :)). Jen jsem si to potřebovala promyslet, protože mě napadala spousta možností, jak pocket letter pojmout. Kupříkladu mě napadlo prohledat své zásoby a najít nejrůznější druhy visaček, a tak ilustrovat široký pojem "tag" - cestovatelská visačka na kufr, cenovka, dárková visačka na dárek a pod. Ale nebyla jsem si jistá, jak by se všechny ty různé visačky daly sjednotit na pocket letteru, aby pohromadě působily pěkně. Tak jsem nakonec od myšlenky ustoupila a různorodé visačky nechala do zadních kapes - přední stranu pocket letteru tedy zdobí vlastnoručně vyrobené visačky na míru ozdobené papíry v pastelových barvách (ano, na mě velmi nezvyklé :)). Kartičky jsem ozdobila motýlky, květinovými výseky a papírovými krajkami (!), o poslední detaily se pak postaraly enamelky a nalepovací kamínky ve stejných tónech. Jsem si jistá, že toto je můj nejdecentnějšía nejpastelovější pocket letter, který jsem kdy vytvořila. :)


Link na Pocket Letter Pals.

18. dubna 2017

March - First trip of the season // První hradovýlet - Smashbook 03/2017

First trip of the 2017 is worth a double page in the Smashbook. Finally the weather was nice enough to do 7km walk in the forests while finding the residues of the small medieval castle... 

I didn´t like the original background of the page, I wanted something more neutral and "chilly-looking", so I chose the leftovers from PA workshop package - cold green paper combined with some yellow pieces. The decoration is done by few branches and some hashtag texts made of wooden alphabets. No journaling, love the simplicity of the layout...
* * *
První hradovýlet sezóny - to si rozhodně zaslouží dvoutstranu ve Smashbooku. Konečně se povedlo rozumné počasí a mohli jsme vyrazit na sedmikilometrovou výpravu do lesa za zbytky hradu u Štítů...

Původní podklad stránky - modrobílé dlaždičky - se mi k přírodním fotkám vůbec nehodily, chtěla jsem něco míň výrazného, tak jsem sáhla po zbytcích materiálů z podzimního PA workshopu - šedozelený papír kombinovaný se světle žlutou. Veškerá dekorace dvoustrany sestává z několika olistěných větví ve stejných barvách a hashtagových hesel poskládaných z "dřevěné" abecedy (mimochodem, chybějící diakritiku jsem dopsala bílým gelovým perem, jako obvykle) Tentokrát žádný journaling - líbilo se mi, jak je stránka jednoduchá...Levá stránka s nadpisem a hashtagy výlet, příroda a sezóna:
Pravá stránka s datem, jménem hradu a hashtagem jaro11. dubna 2017

#12months12swaps - March flipbook

Here comes spring - even in my snail mail projects! Next item of the #12months12swaps is the flipbook dedicated to spring...

By coincidence in March I was not getting the Page kit from my beloved Papero Amo (too pink and too girlie for me) so for the first time I´ve purchased the My life kit - the set of 3x4 and 4x6 cards for Project life of their own design. The March My life kit was the spring one - light pink, some green, gold patterns and full of flowers. Just perfect kit for my spring flipbook! I didn´t want to use washi tape this time, so I´ve prepared the frame out of white paper and decorated it by the cards. I used black one in the middle and the light pink patterns around. I cut out some flowers to add more layers to the cards, used the printed spring quotes and other items as decoration. I was amazed how delicate the entire flipbook looks like - all that thanks to the subtle colors. It was a real joy to use something new and work a bit differently then usual.
* * *
A je tu jaro - nejenom za oknem, dokonce i v mých papírových projektech! Další položkou v seznamu skupiny #12months12swaps byl flipbook věnovaný jaru...

Shodou okolností jsem u svého milovaného Papero Amo nepořídila s Page kitem (byl na mě příliš růžový a až moc holčičí), tak jsem místo Page kitu poprvé sáhla po my life kitu - tedy po 3x4 a 4x6 kartičkách určených na Project life jejich vlastní výroby. Březnový My life kit byl stoprocentně jarní - světle růžová, nějaká ta zelená, zlaté vzory a hodně kytek. Na jarní flipbook naprosto ideální! Nechtěla jsem tentokrát na lepení flipbooku použít washi pásku, tak jsem si nachystala kostru z bílé čtvrtky, kterou jsem pak polepila kartičkami. Jako prostřední jsem použila černou se zlatými puntíky a obklopila ji jemně růžovými. Pár kartiček jsem rozstříhala, abych zorům dodala větší plastičnosti přidáním vrstvy. Vše jsem dozdobila vytištěnými citáty o jaru a dalším materiálem. Fascinovalo mě, jak celý flipbook působí díky jemným barvám křehce a jarně. A bylo velmi příjemné tvořit zase trochu jinak z míň obvyklého materiálu...

7. dubna 2017

January - The joys of winter // Zimní radosti - Smashbook 01/2017

I´m trying not to be too behind in my 2017 smashbook, but I still have the January pages to be finished. In April. Nice. :) So here´s the page about the joys of winter - we had plenty of snow in January and enjoyed it a lot... 

Once again I´ve used the Snow and cocoa collection (remnants of the december PA Creative kit) but as the papers were colorful enough I´ve kept it quite simple. Besides the different background paper under each picture there are just some sayings and pictures of trees. Under both bigger photos there´s the hidden journaling. And that´s all.  
* * *
Snažím se nenabrat se svým letošním smashbookem moc velké zpoždění (ehm, zase), ale pořád ještě mi chybí lednové stránky. V dubnu. Moc pěkný výsledek. :) Každopádně tu je stránka o zimních radovánkách - v lednu jsme si tu spoustu sněhu pěkně užili...

Na dvoustranu jsem opět použila kolekci Snow and cocoa (čili zbytky prosincového PA Creative kitu), ale vzhledem k tomu, že papíry jsou samy o sobě hodně barevné, nijak jsem to nepřeháněla se zdobením. Kromě různých podkladových papírů pod každou fotkou jsem použila jen pár kartiček a stromečků. Pod oběma většími fotkami jsou kartičky s journalingem. No, a to je vlastně všechno.Levá vzorovaná stránka s "Dokonalou zimou" a "Život je super":
Pravá stránka s barevnými kopečky a pár stromky:4. dubna 2017

Callendars for Kristen // Kalendáře pro Kristen

During two years we´ve exchanged a decent amount of happy mail with Kristen. We´ve met in the Pocket Letter Pals site and exchanged some pocket letter first, then we´ve switched to themed flipbooks. But for this year we´ve agreed to do something new... 

The idea was to create a set of 4x4 cards with little callendars on it - each one decorated for specific month. Great, that sounded easy. So I made it a bit more complicated for myself. As I wanted to do something more durable - I've decided to do the 4x4 cards and callendar, but to create a pocket for each card, color coordinated, of course, so with the next year the new set of cards can be put inside. Plus I've picked a nice quote a for each month and put it at the bottom of the pocket. So there are actually three ways how to use my set of callendar cards - they can be shown in the pockets or they can be used as 4x4 cards and the pockets can be used as framed quote at the same time. Though the creation process was relatively long, the result was worth waiting - at the end it looked really well and I loved to see the whole set. Sincerely hope it would make Kristen happy using them... <3
* * *
Za poslední dva roky jsem si s Kristen vyměnila pěknou hromádku pošty. Poznaly jsme se přes Pocket Letter Pals a poté, co jsme si vyměnili několik pocket letterů, jsme přešly na tématické flipbooky - ostatně, všechny jsem tu na blogu poctivě ukazovala. Na začátku roku jsme si ovšem pro letošek domluvily zase něco nového...

Myšlenka byla vyrobit si sadu 4x4 kartiček s malým kalendářem, přičemž každá by byla ozdobena pro daný měsíc. Ano, znělo to jednoduše. Tak jsem si to pro sebe pochopitelně musela poněkud zkomplikovat. Zachtělo se mi stvořit něco trvalejšího, tak jsem se rozhodla udělat na každou kalendářovou kartičku ještě kapsu, barevně sladěnou, samozřejmě, aby se další rok dala vyměnit jen sada kartiček, ale kapsy by zůstaly. Navíc jsem pro každý měsíc vybrala vhodný citát, který jsem vlepila do kapsy. Moje sada se tak dala využít celkem třemi způsoby - jako kalendáře v kapse nebo jako samostatná kalendářová kartička zároveň se zarámovaným citátem v kapse. A ačkoliv byl celý tvořivý proces poměrně zdlouhavý, výsledek dle mého stojí za to - celá sada vypadá pohromadě skvěle. Upřímně doufám, že ji Kristen bude s láskou používat... <3Leden - únor - březen

Duben - květen - červen

Červenec - srpen - září

Říjen - listopad - prosinec

...a ještě celá sada pohromadě <3