31. srpna 2017

Pocket letter 48 - Summer

Well, I´ve made a pocket letter again. I had some leftovers from great summer kit from Papero Amo and wanted to use them for some happy mail surprise. And a pocket letter sounds just perfect... P.S. I won´t say "It´s my last pocket letter" again as apparently the saying "Never say never" works... :)

This time there were no restrictions, no conditions, just creating for fun. So I've combined leaves, pineapples, flamingos, tropical flowers ... I've used the diagonal pattern a couple of times, I loved the idea of a beach blanket or a towel on one of the cards, loved the tropical jungle made of different leaves and flowers... It was very playful creative process! :)
* * *
Tak jsem zase tvořila pocket letter. Měla jsem nějaké zbytky z krásně letního kitu od Papero Amo a chtěla jsem pro Sheryll vyrobit nějakou tu poštu pro radost - a bylo z toho toto. P.S. Tentokrát už neřeknu, že tohle je můj poslední pocket letter, protože - zjevně - úsloví "Nikdy neříkej nikdy" evidentně funguje... :)

Nic mě neomezovalo, žádné podmínky ani barevná schémata - čistě jen tvoření pro radost. Tak jsem kombinovala listy, ananasy, plameňáky, tropické květy... Několikrát jsem zopakovala použití diagonály, moc se mi líbil nápad udělat jednu z kartiček jako plážovou deku nebo ručník, zábava byla i kombinování různých listů a květů do tropické džungle... Zkrátka, bylo to velmi hravé tvoření! :)

Link na Pocket Letter Pals - dříve zadarmo, nyní už je to bohužel placená stránka.

Žádné komentáře:

Okomentovat